Spracovanie účtovníctva
Spracovanie miezd
Daňové priznania
Ekonomi s.r.o.
uctovnictvo@ekonomi.sk
0908 824 990

Cenník - spracovanie účtovníctva

Počet položiek/mesačne
   Jednoduché účtovníctvo   Podvojné účtovníctvo
 Od  1 do 50                     
     35 € mesačne   49 € mesačne
 Od 51 do 1500,65 € 0,87 €
 Od 151 do 2500,60 €  0,80 €
 Od 251 do 4000,55 €  0,75 €
 Od 401 vyššie
0,50 €  0,70 €

 

Mzdová evidencia a spracovanie miezd:  
 
Mesačné spracovanie mzdy / 1 zamestnanec8,30 €

Spracovanie mesačného výkazu + príloha / do 20 zamestnancov                          

8,30 €

Registrácia do poisťovne / 1 zamestnanec

10,- €
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov 12,60 €
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 12,60 €

 

Daňové priznanie: 
Daňové priznanie DPH                                                                                                16,- €

Súhrnný výkaz DPH

15,- €
Mesačný Prehľad za zamestnancov
15,- €
Ročné Hlásenie za zamestnancov
66,- €
Daň z príjmu FO66,- €
Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch           
33,- €
Daň z príjmu PO, Poznámky účtovnej závierky100,- €
Výkaz ziskov a strát, Súvaha 66,- €

 

Ceny za spracovanie účtovníctva sú uvedené bez DPH.

 

Bližšie informácie ohľadom účtovných služieb (spracovanie účtovníctva) nás prosím kontanktujte na e-mail uctovnictvo@ekonomi.sk alebo vypíšte formulár pre nezáväznú cenovú ponuku - spracovanie účtovníctva. My Vás obratom budeme informovať. Nájdete nás v Bratislave.

Nezáväzná objednávka na cenovú ponuku
* Názov firmy:
* Právna forma:
* Ulica a súpisné číslo firmy:
ostáva znakov
* Mesto firmy:
* Kontaktná osoba:
* Telefón:
* E-mail:
* Ste platca DPH?

* Počet zamestnancov:
Poznámka:
ostáva znakov
 
Prosím prepíšte kód: antiSpam [nový kód]
 

Kontakt

Ekonomi s.r.o. - vedenie účtovníctva

        Spracovanie účtovníctva

 

Kancelária
Karpatské námestie 10
831 06 Bratislava


Kontakt
+421 908 824 990

uctovnictvo@ekonomi.sk

 

 


© 2007-2024 Copyright Ekonomi s.r.o. - spracovanie účtovníctva. Tvorba web stránok - All4Web